Založiť webovú stránku alebo eShop

O mne / About me

 

Volám sa Miša a založeniu tejto webovej stránky predchádzal dlhoročný obdiv k plemenu Nemecký ovčiak a tiež fakt, že som chcela dať dokopy všetky informácie o plemene, ktoré som doposiaľ našla. Možno sa hodia napr. niekomu, kto s NO ešte nemá žiadnu skúsenosť.

Pre Nemeckého ovčiaka som sa rozhodla ešte v detstve, keď som si prezerala atlas psích plemien a zaujal ma pes s vĺčim výrazom. Toto plemeno mi už vtedy prišlo také prirodzené a pritom elegantné a navyše všestranné. Nepochádzam z kynologickej rodinny a dokonca u nás ani nikto nie je psíčkar. Práve to sa stalo kameňom úrazu, keď som doma začala žobroniť o psa. Jasne, že najradšej by som už vtedy brala NO / čo by v tom veku bolo asi ťažko reálne :) / ale tak veľmi som chcela nejakého psa, že mi to bolo jedno. Napokon sa mi podarilo prehovoriť / no skôr umučiť ustavičným a otravným prosíkaním ;) /mamu a pristala na to s podmienkou, že to bude pes a malého vzrastu. Neotáľala som a hneď som začala zháňať, ale nenašla som psa podľa maminho gusta a tak som domov priniesla fenku Tinu ( kríženec krížencov; čierna s pálením ). Keď už nič, tak aspoň veľkosť som splnila. Samozrejme, že bolo doma z toho veľké haló a aj keď si na Tinu zvykli aj tak nechceli fenku a po prvých šteniatkách som sa s ňou musela rozlúčiť. Našťastie som si mohla vybrať jedného psíka z vrhu a tak som prišla k svojmu druhému psovi Kellymu. Ani neviem, či som si vybrala ja jeho alebo on mňa. Od začiatku zo všetkých šteniat najviac za mnou chodil. :) Kelly bol strašne fajn pes! Mal takú slnečnú labradorskú povahu a zbožňoval deti. Mal aj sfarbenie ako žltý labrador ale povahou bol kľudnejší ako Tina. Dožil sa u nás krásnych 13 rokov a ukázal mi, čo je to psia vernosť a aké silné puto vzniká medzi majiteľom a psom. Keď už bol pán dôchodca som začala uvažovať nad tým, že by som si splnila túžbu z detstva o ovčiakovi a tak som si domov priniesla Lorana. Kelly s nami pobudol ešte následných 6 mesiacov a potom odišiel vo svojich 13 rokoch. Bol to silný zážitok lebo to vyzeralo ako keby cítil / a podľa mňa aj naozaj cítil /, že nastal jeho čas odísť. Nikdy predtým sa nestalo, aby sa mi tak uprene a dlho díval rovno do očí a stále mi chodil pri nohe ako najlepšie vycvičený pes a na druhý deň odišiel. Nemožem si ani dnes pomôcť, bolo to ako rozlúčka. Asi bolo všetko dobre načasované lebo tým, že som už v tom čase mala Lorana, tak som to znášala o niečo ľahšie aj keď chýbať bude stále a nie len mne, ale celá rodina na neho stále spomína. 

Počas toho ako som mala Kellyho som si domov poprinášala aj slimáky, jaštericu, mačky a dlho som mala akvarijné rybky z ktorých sa u mňa darilo najviac guramám.

Zo všetkých zvierat si najviac neviem predstaviť svoj život bez psa. Páčia sa mi mnohé plemená, ale najviac obdivujem nemeckého ovčiaka. V poslednej dobe ma pre svoju povahu zaujalo plemeno krátkosrstá kólia, ktorá je najviac aj exteriérovo zaujímavá. Uvidim, čo prinesie budúcnosť a či budem môcť naďalej mať po svojom boku práve NO. 

ENGLISH VERSION:

My name is Michaela / friends call me Misha / and I´m from Slovakia. The establishment of the website prior to longtime admiration for the German Shepherd breed and also the fact that I wanted to put together all the information about the breed that I have found so far.  I hope the information will be useful to someone, e.g. who does not have any experience with German Shepherds. 

For German Shepherd, I decided as a child when I was thumbing through an Encyclopedia of Dog Breeds and one dog took me by wolf expression. GS seemed to me like a natural , yet elegant and also versatile breed of dog . No one from the family is a dog person . So it was a stumbling block when I started begging for a dog . Sure , I wanted to get a GS / but at that age it was hardly realistic idea ;) /. I wanted to get a dog so much that I did not care what kind of dog it should be. I finally convinced my mom, but she accepted with the condition that it will be male and of small stature. I immediately started looking for the dog, but I did not find the dog of mom's taste, so I brought home a female Tina (a mutt; black and tan). Mom was not happy about the fact that it was a female and so after the first litter of puppies I had to say goodbye to her. Luckily I could choose one dog from a litter so that was how the second dog named Kelly came to my life. I do not know whether I chose him or he chose me, but from the beginning of all the puppies he was all the time the one around me. :) Kelly was a great dog ! He had such a sunny Labrador nature, loved children and even his hair was the same color as yellow labrador but his temeperament was the way calmer than Tina. He lived 13 years and showed me what a dog's loyalty is and what a strong bond between an owner and his dog looks like. Once I realized he became a senior dog I started to think about the fact that I could fulfill a childhood desire to have a GS so I brought home Loran. Kelly lived with us for a further six months from Loran coming. When he died he was 13 years old. It was a powerful experience because he looked like if he felt / and in my opinion he really felt / that his time has come. Never before has happened to me that he intently was staring straight into my eyes, and still was walking beside my leg as best trained dog and the next day he died. I can not help it even today , it was like he tried to say its forever goodbye. I think that everything was good timed because at that time I had Loran, so It all was easier for me, after all. He is still missing not just to me but to all family members.

When I was a kid I used to bring home the snails, one lizard, the cats and I had also an aquarium with the gouramis for a quite long time.

Of all the animals I can not imagine my life without dogs. I like many breeds, but most admire German Shepherds. Recently, because of its nature has attracted me Smooth collie. The breed is also interesting because of its exterior. I will see what the future bring and whether I could continue with a GS by my side.

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist