Založiť webovú stránku alebo eShop

Loran

                                                                                         

Dátum narodenia /  Date of birth: 9. 7. 2009

Výška v kohútiku / Height:  63 cm

Váha / Weight : 42 kg

 
 
Loran je pes s krátkou srsťou čierno pálenej farby. Jeho srsť vyniká krásne sýtym pigmentom. 

Je to stredne veľký, stredne silný, vysoko temperamentný, prudký pes so silným záujmom o všetko, čo sa hýbe. Má dosť výrazné lovecké sklony. Tiež všetko rád skúma a overuje nosom. Je ostražitý a vnímavý na každú zmenu v jeho teritóriu a teda veľmi dobre stráži a zbytočne nešteká. Má skôr sklony k dominancii a na všetko má vlastný "názor". No napriek tomuto popisu je to lojálny, oddaný a prítulný pes voči členom rodiny / voči cudzím je nedôverčivý /.

Nie je to jednoduchý pes na vedenie a nevhodný napr. pre človeka, ktorý nikdy psa nemal, práve pre svoj vysoký temeperament. Prvé dva roky jeho života bol až hyperaktívny a takmer neunaviteľný. Takže mi dával poriadne zabrať. Práve za tie prvé dva roky som sa toho takpovediac za pochodu najviac naučila aj keď za cenu výchovných chýb, hlavne čo sa socializácie týka. No ako sa hovorí nikto učený z neba nespadol a je to môj prvý NO takže dúfam, že ak bude v budúcnosti ďalší, tak získané skúsenosti zúročím. :) 

 

                           "Psy nie sú celý náš život, ale robia náš život celým." 

                                                                                               Roger Cara

                                                                                                

ENGLISH VERSION:

Loran is a dog with short black and tan colors. His beautiful coat stands out with rich pigment.

He is a medium-sized, moderate, high-spirited, fierce dog with a strong interest in everything that moves. He has pretty strong hunting tendencies. He also likes exploring the surrounding. He is alert and responsive to any change in its territory and therefore he has a very good guarding ability and does not bark unnecessarily. He tends to dominate, and to prefer his individual "point of view ". In spite of  the description he is loyal, devoted and affectionate towards family members, but distrustful of strangers.

 
It's not easy to lead a dog like Loran especially for someone who has never had a dog, just for his high temeperament. The first two years of his life he was hyperactive. So he gave me really hard time! Just for the first two years I have learned the most though at the cost of educational mistakes, particularly as regards socialization. But as they say practice makes perfect and this is my first GS so I hope that in the future I will make a difference with the other one :)
 
 
                                      
 
                          "Dogs are not our whole life, but they make our lives whole."  
                                                                                                          Roger Cara 

 

TOPlist